Jednou z aktivit projektu bylo společně s divadelními režiséry a lektory zdramatizovat (divadlo, pantomima, hudba aj.) vybranou místní či lokální historickou událost nebo vybranou událost popisovanou v publikacích Příběhy Sudet či Živé paměti Sudet a uspořádání česko – německého divadelního dne v rámci společného setkání v Bavorsku.

Divadelní hry takřka celé od námětu po scénář vytvořili žáci za doprovodu zkušených lektorů a divadelní režisérů. Žáci z českých škol nacvičovali hry celkem dva měsíce (hodinová zkouška na týdně). Žáci z Grundschule und Mittelschule Rötz a Johann-Brunner-Mittelschule Cham připravili představení při společném víkendovém workshopu.

Více k metodice divadelního projektu zde.

Níže můžete shlédnout výsledek jejich práce. Videozáznamy jednotlivých vystoupení Divadelního dne žákyň a žáků německých a českých škol z Bavorska a Plzeňského kraje z 21. května 2016.

Tři svatby, tři vraždy // žáci historického kroužku ZŠ Dobřany, ročník 2014/15

Tři příběhy z historie města Dobřan z konce 19.stol. Pokladem nám bylo literární zpracování soudních případů podle Markéty Čekanové - z publikace Arabesky ze života města Dobřan. Příběhy Mrtvola v žumpě, Před tváří Boží a Případ s mokrým prádlem nám byly podnětem ke společné divadelní práci.

    Tři svatby, tři vraždy

    Tři svatby, tři vraždy

Režisérka: Martina Šimánková (JOHAN centrum)

Vzpomínky // žáci 9.A ZŠ Chotěšov, ročník 2015/15

Divadelní inscenace vznikla na základě autentických výpovědí pamětníků, kteří se v Chotěšově narodili nebo tam přišli krátce po druhé světové válce. Naši protagonisté s nimi vedli zajímavé rozhovory, ze kterých vybrali několik nejsilnějších vzpomínek. Jejich obraz vám nyní přináší v divadelní inscenaci nesoucí příhodný název Vzpomínky... Školní třída. Šest dětí. Šest příběhů. Šest krátkých vzpomínek...

    Vzpomínky

    Vzpomínky

Režisérka: Andrea Pavlíčková (JOHAN centrum)

Přicházení. // pracovní skupiny při ZŠ Černošín a DDM Planá

Jsou chvíle příchodů, chvíle odchodů, návratů a potkávání. Naším hrdinou je sám Lestkov, to je naše místo příchodů a odchodů, místo kde se lidi potkávají, místo,kde je třeba držet pohromadě, kde je radost být s přáteli. Při práci jsme využili získané výpovědi i osobními pohledy dětských účastníků...

    Přicházení

    Přicházení

Režisér: Roman Černík (JOHAN centrum)

Společné divadlo žáků Klasse 8 Volks- und Mittelschule Rötz a 8aM Johann-Brunner-Mittelschule Cham, ročník 2014/15

Dramatizace vzpomínek pamětníků z let 1939 -1946. Vystoupení vzniklo při společném dvoudennním workshopu tříd 8. a 9. ročníku škol.

    Společné divadlo žáků

    Společné divadlo žáků

Režisér: Christian Erdt

Financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie
Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013
"Investice do Vaší budoucnosti"