Na české straně byl projekt realizován prostřednictvím tří různých modelů:
  • začleněním tématu do běžné výuky dějepisu, popř. dalších vhodných předmětů (ZŠ Chotěšov),
  • založením kroužku při škole po dobu trvání projektu (ZŠ Dobřany),
  • vytvořením pracovní skupiny při Domu dětí a mládeže, která se bude pravidelně scházet. Skupina bude spolupracovat s místní základní školou. (ZŠ a DDM Planá)

Na německé straně byl projekt realizován zařazením vzdělávacího programu do běžné výuky. Ve všech školách budou výstupy projektu průběžně prezentovány celé škole (např. prostřednictvím projektových dnů, výstav apod.).

Všechny školy zpracovaly vlastní projektovou knihu, kam zaznamenávaly výstupy svého bádání a jednotlivých aktivit.

Videozáznam prezentace výstupů projektů můžete shlédnout zde zde .

Pojetí a realizace projektu dle jednotlivých škol:

pracovní skupina žákyň a žáků ze ZŠ Černošín a dětí z DDM Planá
Aktivity uskutečněné v rámci projektu: 10 rozhovorů s pamětníky z okolí Černošína a Lestkova, procházka a přednáška s archeologem Prof. PhDr. Václavem Matouškem, CSc. o zaniklé obci Horní Víska, výtvarná dílna na téma odsun německého obyvatelstva, zinscenování divadelní hry „Přicházení“ „Přicházení“ .
Závěrečná prezentace výstupů, 17. 6. 2015 Krasíkov (PDF)

žákyně a žáci z třídy 9. A ZŠ Chotěšov
Aktivity uskutečněné v rámci projektu: 12 rozhovorů s pamětnicemi a pamětníky z Chotěšova, beseda pro veřejnost s pamětníky „Vzpomínky na školu“, sběr dobových fotografií Chotěšova a okolí a tvorba foto-dvojic se současným stavem, exkurze do zaniklých obcí Lučina (Haselbach) a Lísková (Grafenried), zinscenování divadelní hry „Vzpomínky“ „Vzpomínky“ .
Závěrečná prezentace výstupů, 17. 6. 2015 Krasíkov (PDF)
Závěrečná prezentace výstupů - film o projektu Závěrečná prezentace výstupů - film o projektu

historický kroužek žákyň a žáků ze ZŠ Dobřany
Aktivity uskutečněné v rámci projektu: sledování filmových dokumentů, rozhlasových rozhovorů, 6 rozhovorů s pamětníky a pamětnicemi z Dobřan, exkurze do zaniklých obcí Lučina (Haselbach) a Lísková (Grafenried), divadelní hra „Tři svatby, tři vraždy“ „Tři svatby, tři vraždy“ , procházka s pamětnicí po městě Dobřany, hledání míst z dobových fotografií.
Závěrečná prezentace výstupů, 17. 6. 2015 Krasíkov (PDF)

žáci a žákyně 8aM z Johann-Brunner-Mittelschule Cham
Aktivity uskutečněné v rámci projektu: návštěva muzea Landestormuseums Furth im Wald, analýza novinových článků, sběr fotografií z tábora pro odsunuté Němce ve Furth im Wald, archeologické bádání v zaniklé obci Kubička (Plassendorf), sběr historických fotografií z obce Kubička, beseda s pamětníkem a pamětnicí odsunutých po 2. světové válce, vytvoření výstavy, divadelní víkendový workshop ve Waldmünchenu, společné divadelní představení o letech 1939 – 1946 společné divadelní představní o letech 1939 – 1946 se studenty z Mittelschule Rötz.
Závěrečná prezentace výstupů, 17. 6. 2015 Krasíkov (PDF)

žáci a žákyně z 8. třídy Mittelschule Rötz
Aktivity uskutečněné v rámci projektu: návštěva muzea Grenzland- und Trenckmuseums Waldmünchen, sběr historických fotografií, exkurze do Lučiny (Grafenriedu) s pamětníkem Franzem Reimer, beseda s pohraničním strážníkem z Waldmünchenu, divadelní víkendový workshop ve Waldmünchenu, společné divadelní představení o letech 1939 – 1946 společné divadelní představní o letech 1939 – 1946 se studenty z JBM Cham.
Závěrečná prezentace výstupů, 17. 6. 2015 Krasíkov (PDF)

Financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie
Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013
"Investice do Vaší budoucnosti"