Poznávejte s žáky historii regionu interaktivní formou, na základě jejich vlastního bádání, dialogu s prarodiči a pamětníky z Vaší obce nebo třeba formou divadelního představení! Poznejte, co to byly Sudety ve Vašem regionu, jaké dopady mají velké dějiny na životy konkrétních lidí. Jak? Metodikou vzdělávacího programu „Obrazy historie regionu“ pro učitele II. stupně základních škol.

Metodika je koncipována tak, že učitelé (dějepisu, občanské výchovy či jiného předmětu) mohou s žáky projít celým programem v rámci celoročního projektu či si jej upravit, zkrátit nebo využít při výuce pouze jednotlivé aktivity. Vedle zvyšování regionálního povědomí a identity žáků je důležitým přínosem projektu i rozvoj jejich klíčových kompetencí – komunikativních, sociálních a personálních a občanských. Rozvíjí jejich smysl pro iniciativu a podnikavost, kulturní povědomí a posiluje mezigenerační dialog a vztah k místu.

Metodika využívá publikace „Živé paměti Sudet“ a „Příběhy Sudet“, které představují celkem 11 individuálních osobních příběhů a vzpomínek na život v bývalých „Sudetech“ Plzeňského kraje v obdobích mezi světovými válkami, ale i v letech následujících tak, jak byly pamětníky v rozhovorech vyprávěny.

Metodiky vzdělávacího programu „Obrazy historie regionu“ pro II. stupeň základních škol
Úvodní informace, cíle, učivo, metody (PDF)

Historický vhled na soužití Čechů a Němců
Úvodní informace (PDF)
Časová osa – Česko-německé vztahy (PDF)
Mapa – Kde byly Sudety? (PDF)

Příběhy obyvatel Sudet
Tyto aktivity jsou spíše než na fakta zaměřené na prožitek žáků, pokus o vcítění se do životních situací obyvatel bývalých Sudet. Žáci se seznamují s konkrétními příběhy. Počítá se s jejich předchozím seznámením s historií Sudet.
Imaginace (PDF)
Filmová ukázka (PDF)
Skládání příběhu (PDF)
Diskuze – Dopady historických událostí (PDF)

Poznávání historie obce a regionu
Cílem aktivit je poznání místní historie: sběr historických fotografií, rozhovory nebo beseda s prarodiči či pamětníky. Navržené aktivity jsou zaměřeny na poznávání období moderních dějin z perspektivy pamětníků z obce či regionu.
Sběr historických fotografií (PDF)
Rozhovory s pamětníky – Vzpomínky na obec a školu
Teorie a nácvik vedení rozhovoru (PDF)
Přepis a úprava rozhovorů (PDF)

Metodika divadelního projektu – Dramatizace historické události
Aktivity uvedené v „Metodice divadelního projektu“ umožňují žákům prostředkování prožitku vstupem do fikční reality a rozvíjení empatie. Tím vedou k sebepoznávání, k poznávání vybraného příběhu, k rozvoji sociálních, personálních a komunikačních kompetencí. Dále rozvíjí tvořivost žáků a jejich vztah k divadlu, literatuře a umění vůbec. Výstupy divadelních projektů realizovaných českými a bavorskými školami zde.
Metodika divadelního projektu (PDF)

Metodika k exkurzi do zaniklých obcí v českém příhraničí
Žáci se seznámí s všedním životem místních lidí tj. mužů, žen a dětí v období konce Československa – první republiky, s jejich způsobem obživy (zemědělství, sklářství, hornictví), místními specifickými řemesly, zvyky, tradicemi, místní architekturou, zástavbou v krajině atd.
Příprava na exkurzi (PDF)
Tipy na aktivity při mapování zaniklých obcí
Questing (PDF)
Lučina na dobových fotografiích (PDF)
Zhodnocení a zpracování výstupů exkurze (PDF)

Metodika celoročního projektu „Obrazy historie regionu“
Časová náročnost celoročního projektu: 9 měsíců
Cílem projektu je interaktivní formou poznávat historii i současnost své obce a regionu z perspektivy společné česko-německé historie a to na základě již vzniklých rozhovorů s pamětníky i na základě vlastního bádání. Program projektu absolvovali žáci základních škol v Plzeňském kraji a Horním Falcku v roce 2014–2015 jako celoroční projekt „Obrazy historie regionu“.

Fáze celoročního projektu (PDF)
Úvodní projektový den „Co jsou to Sudety?“ (PDF)
Prezentace výstupů projektu (PDF)

Za použití projektových knih jednotlivých škol a výstupů projektu
„Obrazy historie regionu“ připravil kolektiv autorů
Editor: Marie Kubalíková, Olga Mourková

© Centrum pro komunitní práci západní Čechy
Cpkp západní Čechy, Americká 29, 301 38 Plzeň
Plzeň 2015
Partnerem projektu je Volkshochschule im Landkreis Cham e. V.

Financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie prostřednictvím Operačního program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 „Investice do budoucnosti“

Metodika k vzdělávacímu programu „Obrazy historie regionu“ pro učitele II. stupně ZŠ podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.